Değerler Eğitimi

DEĞERLER EĞİTİMİ

“Değerlerimize sahip çıkan nesiller yetiştiriyoruz”

Topluma yararlı insanlar yetiştirmek için belli bir plan ve program çerçevesinde sosyal ve kültürel etkinliklerle öğrencilerimizin hem kişilik hem de ahlaki gelişimlerine katkıda bulunmak için çalışmalar bulunmaktadır. Öğrencilerimize; günlük hayatı planlama becerisi, kişisel gelişim ve sosyalleşme konularında güzel değerler kazandırılmaya çalışılmaktadır. Kaybolmaya yüz tutmuş olan değerleri yaşatma gayretindeyiz. Amacımız kendisi ile barışık, insanlığa yararlı, kişilikli ve kimlikli nesillerin topluma kazandırılmasıdır.

Bu çerçevede;

* Karakter eğitimi çalışmaları

* Davranış kazandırma çalışmaları

* Evde okul çalışması yapılmaktadır.

“ERDEMLİ NESİLLER İÇİN YETİŞEN UMUTLAR”

Değerler eğitimi birimi öğrencilerimizin dini ilimleri doğru bir şekilde öğrenmeleri konusunda da desteklemektedir.

Milletimizin inancından gelen ve aynı zamanda evrensel olan değerleri, etkinlikler ve yaşantılar yoluyla çocuklarımızda kalıcı davranışlar haline getirmeye çalışıyoruz.

Değerler Eğitimi Konuları:

* Sorumluluk

* Saygı-Sevgi

* Yardımlaşma

* Paylaşma

* Adalet

* Merhamet

* Dürüstlük

* Hoşgörü

* Dostluk-Arkadaşlık

Dini bilgilerin 3-4 yaşından itibaren verilebileceğini, her şeyi yaratan, düzene koyup idare eden Allah tasavvurunun, çocukların o yaştaki anlayışına zor gelmeyeceğini söyleyebiliriz. Esasen çocuk düşünmeden, şüphelenmeden ve itiraz etmeden inanmaya hazır olduğundan, söylenenlere içtenlikle inanır. Buna sadece dilde inanmaz. Bu, aynı zamanda ruhun da kabulü ve inanışıdır. Tabii olan da budur. Çünkü çocuk, inanmakla kendini güçlenmiş ve Allah’a yaklaşmış hisseder.

Okul öncesi çağda, çocuğa Allah, Peygamber ve Melek kavramları henüz örtülü anlamlar ifade etse de o, bunların üzerindeki sır perdesinin kalkmasını ister ve kendine göre sorular sorarak merakını gidermeye çalışır. Bu çağda, çocuğun dini nitelikli ilgi ve merakının rasgele, gelişigüzel bir şekilde cevaplandırılması veya cevapsız bırakılması, büyüdüklerinde bu çocukların bazı ruhi boşluklar duymalarına sebep olacaktır. Dolayısıyla, küçük yaşlarda ferdin kişiliğinde meydana gelecek manevi boşlukları ileride kapatmaya çalışmak ise ya çok zor ya da büsbütün imkânsız hale gelebilecektir.

Okulumuzda her yaş seviyesine uygun ;

* Dualar

* Sureler

* Esmaül- Hüsna

* Konulara göre ayet, hadis, sünnet

* Allah sevgisi

* Peygamberimizin hayatı

* İslamın şartları

* İmanın şartları

* Dini bilmeceler, tekerlemeler, şiirler

* İlahiler

* Cüz ve Kur’an eğitimi verilmektedir.

Değerler eğitimi ve din eğitimi çeşitli materyaller (video, drama, boyama, resim, hikaye, etkinlik vs.) kullanılarak verilmektedir.

Kur’an’a geçen öğrencilerimiz için Kur’an partisi, Kutlu Doğum Haftasında program ve yıl sonu gösterisi yapılmaktadır.

“ Her çocuğu annesi bir fıtrat üzerine dünyaya getirir. Onun bu hali konuşma dönemine kadar devam eder. Sonra ebeveyni onu Hristiyan, Yahudi, Mecusi veya müşrik yapar. Eğer anne baba Müslüman iseler çocukta Müslüman olur…”

Hadis-i Şerif

Çocukların bizleri model aldığını unutmadan, kullandığımız kelimelere dikkat ederek, her halimizle ona bir şeyler öğrettiğimizi eğer ki bizler unutmazsak zaten bir çok şeyi vermiş olacağız.


Sosyal Paylaşım
Facebook! da Paylaş
Twitter! da Paylaş
Google ! da Paylaş
Yorumlar
Bu Bölüme Henüz Yorum Yapılmamıştır.

Yunus Emre Camii Külliyesi Eğitim ve Kültür Derneği; cami merkezli bir hayatın inşası amacıyla kurulmuş, Mescid-i Nebevi'yi örnek alarak yola çıkmış bir sivil toplum kuruluşudur