Ön Kayıt Formu
Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi

AKIL VE ZEKA OYUNLARI ATÖLYE PLANI

Değerli Velimiz,

Bu dönem boyunca Akıl ve Zeka Oyunları atölyemizde aşağıda başlıkları verilen planların seviyeleri uygulanacaktır.

SIRADIŞI DÜŞÜNME BECERİLERİ

 • Hayal gücümüzü geliştiriyoruz
 • Düşüncelerimizi birleştiriyoruz
 • Problem çözmeyi öğreniyoruz
 • Alternatif düşünceler üretiyoruz

ETKİNLİK

 • Verilen yönergeler üzerinde çalışıyoruz
 • Grup ve bireysel çalışmalar yapıyoruz

DİKKAT VE KONSANTRASYON

 •  Kulaktan kulağa oyunu oynuyoruz
 • Sözcük ekleme oyunu oynuyoruz
 • Rakam bulmaca oyunu oynuyoruz
 • Nokta birleştirme ile simetri çalışmaları yapıyoruz
 • Resim tamamlama çalışması yapıyoruz
 • Eksik parçayı bul oyunu ile resim çalışması yapıyoruz
 •  Fark bulma oyunları çözüyoruz

SCAMPER TEKNİKLERİ

 • Upin ile İpin anaokulu filmini işliyoruz
 • Aç gözlülük filmini işliyoruz
 • Zekat konusunu dikkate alıyoruz
 • Nimet nedir filmimizle çalışıyoruz

ATÖLYE ÇALIŞMALARI

 • Castle of dreams oyunu seviyelerini tamamlıyoruz
 • Colourfull oyunu seviyelerini tamamlıyoruz
 • Tik Tak Boom grup oyunu oynuyoruz

SCAMPER Tekniği hakkında bilgi:

SCAMPER da çocukların üretkenliğini geliştirmeyi amaçlayan alternatif bir eğitim metodur. Scamper, bir nesneyle ilgili farklı sorular üretilerek o nesne hakkında yeni düşünceler geliştirilmesini amaçlar.

Çocukların üretimde bulunabilmeleri ve  uygun ortam oluşturarak farklı düşünme becerilerini geliştirmeye imkan tanıyan Scamper tekniği  ile çocukların çok boyutlu düşünmelerini ve konu ne olursa olsun farklı çözümler üretmelerini olanak sağlar. 


SCAMPER: çocukların üretkenliğini geliştirmeyi amaçlayan alternatif bir eğitim metodudur.

SCAMPER;bi nesne ile ilgili (örneğin:kısa film, çizgi film, veya bir resim gibi) farklı sorular üretilerek o nesne hakkında yeni düşünceler geliştirilmesini sağlar.

SCAMPER EKNİĞİ:üretimde bulunabilmeleri,uygun ortam oluşturularak farklı düşünme becerilerini geliştirme ile çocukların çok boyutlu düşünbmelerini ve konu ne olursa olsun farklı çözümler üretmelerine olanak sağlar.

 • Hayal günü geliştirir
 • Farklı düşünceleri birleştirerek gelişmeyi öğretir.
 • Esnek ve Kapsamlı düşünmeyi öğretir
 • Sosyalleştirir
 • Özgüven duygusunu geliştirir
 • Detayları gömeyi, fark etmeyi sağlar.
Scamper Tekniği Hakkında

YUP (Yap Uygula Pekiştir)

YUP: bir kontrol kutusundan ve 10 alıştırma kitapçığından oluşur.

Göresel algılama,konsantrasyon,dikkatin alıştırmalara odaklanması, hatırlama yeteneği eleştirel düşünme, birleştirme,bağlama,sıralamayı tanıma,sınıflandırma, kombine etme,ortantasyon,mantıksal düşünce ve mekansal düşğnce gücünün geliştirilmesi gibi bir çok alanda fayda sağlamaktadır.


1 adet kontrol tablası

1 adet seviye kitapcığı ve 20 adet taştan oluşan BİREYSEL veya İKİ KİŞİLİKLİ  MANTIK OYUNU dur.

Görsel uzamsal oyunlarda kurallara bağlı üç böyutlu şekiller oluşturur.

Üç boyutlu cisimle içeren oyunlarda kendine özgü yaklaşımlar geliştirir.

Yeni üç boyutlu cisimler tasarlar ve inşa eder.

KATAMİNO

OTHELLO

1 adet döner tabla

24 adet misget taşlardan oluşan iki kişilik MANTIK VE STRATEJİ oyunudur.

Stratejik düşünme

Mantık yürütme

Poblem çözebilme becerilerinin gelişimi

Rakibe karşı savunma stratejisi


1 adet kontrol tablası

4 adet şekilli taşlar

1 adet seviye kitapçığından oluşan TEK KİŞİLİK MANTIK OYUNU dur

Görsel uzamsal oyunlarda kurallara bağlı mantıklar yürütü görsel uzamsal oyunlarda nesnelerin hareket ve ilişkilerini kavrar.

HİDE&SEEK

GOGETTER

1 adet kontrol tablası

9 adet kare taşlar

1 adet seviye kitapçığından oluşan BİREYSEL NABTIK OYUNU dur.

Mantık yürütme

Eleştirel düşünme

Problem çözebilme becerilerini geliştirir.


55 adet resşimli kart

1 adet elektronik bomba dan oluşan GURUP HAFIZA ve MANTIK OYUNU dur

Sözcük ve dil oyunlarını kavrar

Sözcük ve dil oyunlarında ipuçlarını fark eder

Sözcük ve dil oyunlarında farklı alanlara ait sözcük ve kavramları kullanır.

Sözcük ve dil oyunlarında mantıksal ilişkiler kurar.

TİK TAK BOM

QUORİDOR KİD

1 adet tabla

4 adet peynir figürlü taş

4 adet fare figürlü taş

15 adet koridor taşlarından oluşan 2 VEYA 4 KİŞİLİK  STRATEJİ OYUNU dur.

Strateji oyunlarının kurallarını kavrar

Strateji geliştirmenin önemini kavrar

Somut sembolleri kullanarak hareket stratejileri oluştuırur

Centilmenlik sınırları içinde strateji oyunu oynar.


6 adet çift taraflı kart

75 adet resimli İngilizce taşları

1 adet zig zag mak. Dan oluşan GURUP HAFIZA OYUNU dur.

Hafıza bellek oyunların9ın kurallarını kavrar

Bellek oyunlarında verilen ipuçlarını fark eder

Hafıza bellek oyunlarında çözüm aşamalarını uygular.

ZİNGO

MANGALA

Türk zeka strateji oyunudur

Mantıksal düşünmeyi geliştirir

Kararların sorumlulugunu almayı sağlar.


Çekmeköy Anaokulu

Üreten beyin, sevgi ile gelişendir.

Sürekli bir tekamül  evresinde olan bebeklik ve çocukluk dönemi, beynin algılama kapasitesinin en hızlı, eğitim ve öğretimin en verimli olduğu süreç içerisindedir.

Çekmeköy Anaokulu olarak bizler de 3-6 yaş grubundaki çocukların, hem fiziksel, hem sosyal hem de psikolojik olarak gelişimlerine katkıda bulunacak  Kreş ve Anaokulu eğitim faaliyetlerini yürütüyoruz.

Milli ve dini değerlerimize sahip çıkan, toplumsal olarak gelişen, örf ve ananelerimizi yaşatan, çağdaş ve çağın getirdiği yeniliklere ayak uyduracak bir toplumun temel taşları olan çocuklarımızın, bu süreçte bilinçli ve destekleyici eğitimler verilmesine katkıda bulunuyor, onları temel eğitime güvenle hazırlıyoruz.

 Ümraniye Anaokulu kuruluşumuzda verdiğimiz, sosyal ve akademik faaliyetler, zeka ve akıl oyunları, beceri ve yetenek geliştirme etkinlikleri, fiziksel aktiviteler ve sosyal etkileşim eğitimleri ile onları geleceğe ayakları üzerinde duran, özgüveni yüksek bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

Bireysel ve grup çalışmalarımız ile paylaşımcı, üretken, kendiyle barışık ve mutlu çocuklar yetiştirmeyi amaç edinirken, ahlaklı ve saygılı bir birey olabilmeleri içinde değerler eğitimini ön planda tutuyoruz.

Her biri alanında deneyimli ve uzman kadromuzla, çocukları sevgi ile kucaklarken, ihmallere yer vermeden, aile ortamı güveni ve şefkatinde onları kucaklıyor, sevgiyle gelişimlerine destek oluyoruz.

Okul öncesi eğitimlerim programımızın içerisinde

 • İnce motor gelişimlerini destekleyici etkinlikler
 • Öz bakım becerileri
 • Temel eğitime uyum ve adaptasyon
 • Sosyal faaliyetler
 • Oyun
 • Aile katılımlı aktiviteler
 • Bilişsel ve dil becerileri kazandırma
 • Müzik, spor ve sanatsal faaliyetler
 • Akıl oyunları
 • Milli ve dini değerler eğitimi
 • YUP (Yap Uygula Pekiştir)
 • Psikolojik destek
 • Yabancı dil ve Kur’an-ı Kerim eğitimi

YECVA ( Yunus Emre Cami Vakfı) bünyesinde Milli Eğitim Bakanlığı müfredat ve ilkelerine bağlı kalarak yürüttüğümüz hizmetlerimiz, çocukların güvenliği ve sağlığı ön planda tutularak, uygun materyal ve araç gereç destekleri ile sağlıyoruz. Sağlığı ve güvenliği tehtit edecek unsurlara mahal vermeden, hijyenik ortamlarda eğitim, beslenme ve temel ihtiyaçları karşılayabilecek donanım ve alt yapıya sahip kurumumuza Çekmeköy Anaokulu Fiyatları hakkında bilgi almak ve eğitim yuvamızla tanışmak için bekliyoruz.