Ön Kayıt Formu

Eğitim her çocuğun temel hakkıdır.

Geleceğin farkındalığı yüksek, özgüvenli, erdemli ve topluma faydalı bir birey olmanın yolu, küçük yaşlarda atılmış sağlam bir eğitimin temelinden geçmektedir.

3-6 yaş dönemi beynin en hızlı geliştiği, çocuğun öğrenmeye ve algılamaya en meyilli olduğu zamanlardır. Bu sebeple bu dönemi verimli kullanarak, çocuğun gelecekteki kişiliğini şekillendirirken, milli ve dini değerlerimizi de kazandırmayı ihmal etmemek gerekmektedir.

Ümraniye Anaokulu

Ümraniye Anaokulu olarak bizler, sadece akademik eğitimi yeterli görmeyerek, çocuğun dini eğitimle de desteklenmesi gerektiğini savunuyoruz. Bu sebeple plan ve programlarımıza okul öncesi eğitim aktiviteleri, akıl ve zeka oyunları, dil becerileri, sosyal etkileşim kazanımlarının yanı sıra seçmeli Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler derslerini de entegre ediyoruz.

Fiziksel gelişimlerini destekleyici spor ve dans, zihinsel gelişimleri için akıl ve zeka oyunları, ince motor gelişimleri için sanat, dikkat, beceri ve koordinasyon çalışmaları, dil, iletişim, duyu, öz bakım ve algılamalarının gelişmesi için faaliyetler, empati duygusu kazanmak için sosyal çalışmalar, dini ve milli değerler öğretileri ile seçmeli derslerimiz başlıca eğitimlerimiz arasında yer almaktadır.

Bunun yanı sıra aile katılımlı etkinlikler, veli bilgilendirme seminerleri, rehberlik servisi, beslenme ve servis hizmetlerimizde, kapsamlı bir okul öncesi eğitim için sağladığımız destekler arasındadır. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatlarına uygun Sancaktepe Kreş eğitimlerimiz, çocuğun bedensel, ruhsal ve sosyal açıdan gelişmesini destekleyecek nitelikte hazırlanmakta olup, takviye materyal ve gereçlerle de hızlı ve eğlenceli öğrenime katkı sağlamaktadır. Kalıcı öğrenmenin yolu görsel, işitsel ve duyusal olarak algılamaktan geçmektedir. Bu sebeple bütün donanımlarımız ve eğitim ortamlarımız çocuklara hitap eden, onların hızlı ve kalıcı öğrenmesini sağlayacak biçimde koordine edilmektedir.

Eğitim ve öğretimde her biri alanında uzman eğitmenlerimiz, psikolojik destek alanında rehberlik servisimiz, yemek, beslenme, bakım ve servis alanında hoşgörülü ve sabırlı kadromuzla tam teşekküllü bir okul öncesi eğitim olanağı sunuyoruz.

Milli Eğitim Bakanlığı müfredat ve ilkelerine uygun, YECVA (Yunus Emre Cami Vakfı) bünyesinde hizmet veren Sancaktepe Anaokulu kuruluşumuz, çocukların ihtiyacı olan akademik ve manevi kazanımları sağlamak için çalışmaktadır.