Ön Kayıt Formu
Seçmeli Ders

“Değerlerimize sahip çıkan nesiller yetiştiriyoruz”

Topluma yararlı insanlar yetiştirmek için belli bir plan ve program çerçevesinde sosyal ve kültürel etkinliklerle öğrencilerimizin hem kişilik hem de ahlaki gelişimlerine katkıda bulunmak için çalışmalar bulunmaktadır. Öğrencilerimize; günlük hayatı planlama becerisi, kişisel gelişim ve sosyalleşme konularında güzel değerler kazandırılmaya çalışılmaktadır. Kaybolmaya yüz tutmuş olan değerleri yaşatma gayretindeyiz. Amacımız kendisi ile barışık, insanlığa yararlı, kişilikli ve kimlikli nesillerin topluma kazandırılmasıdır.

Bu çerçevede;

 •  Karakter eğitimi çalışmaları
 •  Davranış kazandırma çalışmaları
 •  Evde okul çalışması yapılmaktadır.

“ERDEMLİ NESİLLER İÇİN YETİŞEN UMUTLAR”

Değerler eğitimi birimi öğrencilerimizin dini ilimleri doğru bir şekilde öğrenmeleri konusunda da desteklemektedir.

Milletimizin inancından gelen ve aynı zamanda evrensel olan değerleri, etkinlikler ve yaşantılar yoluyla çocuklarımızda kalıcı davranışlar haline getirmeye çalışıyoruz.

Değerler Eğitimi Konuları:

 •  Sorumluluk
 •  Saygı-Sevgi
 • Yardımlaşma
 •  Paylaşma
 •  Adalet
 •  Merhamet
 • Dürüstlük
 • Hoşgörü
 • Dostluk-Arkadaşlık

Dini bilgilerin 3-4 yaşından itibaren verilebileceğini, her şeyi yaratan, düzene koyup idare eden Allah tasavvurunun, çocukların o yaştaki anlayışına zor gelmeyeceğini söyleyebiliriz. Esasen çocuk düşünmeden, şüphelenmeden ve itiraz etmeden inanmaya hazır olduğundan, söylenenlere içtenlikle inanır. Buna sadece dilde inanmaz. Bu, aynı zamanda ruhun da kabulü ve inanışıdır. Tabii olan da budur. Çünkü çocuk, inanmakla kendini güçlenmiş ve Allah’a yaklaşmış hisseder.

Okul öncesi çağda, çocuğa Allah, Peygamber ve Melek kavramları henüz örtülü anlamlar ifade etse de o, bunların üzerindeki sır perdesinin kalkmasını ister ve kendine göre sorular sorarak merakını gidermeye çalışır. Bu çağda, çocuğun dini nitelikli ilgi ve merakının rasgele, gelişigüzel bir şekilde cevaplandırılması veya cevapsız bırakılması, büyüdüklerinde bu çocukların bazı ruhi boşluklar duymalarına sebep olacaktır. Dolayısıyla, küçük yaşlarda ferdin kişiliğinde meydana gelecek manevi boşlukları ileride kapatmaya çalışmak ise ya çok zor ya da büsbütün imkânsız hale gelebilecektir.

Okulumuzda her yaş seviyesine uygun ;

 • Dualar
 • Sureler
 • Esmaül- Hüsna
 • Konulara göre ayet, hadis, sünnet
 • Allah sevgisi
 • Peygamberimizin hayatı
 • İslamın şartları
 • İmanın şartları
 • Dini bilmeceler, tekerlemeler, şiirler
 • İlahiler
 • Cüz ve Kur’an eğitimi verilmektedir.

Değerler eğitimi ve din eğitimi çeşitli materyaller (video, drama, boyama, resim, hikaye, etkinlik vs.) kullanılarak verilmektedir.

Kur’an’a geçen öğrencilerimiz için Kur’an partisi, Kutlu Doğum Haftasında program ve yıl sonu gösterisi yapılmaktadır.

“ Her çocuğu annesi bir fıtrat üzerine dünyaya getirir. Onun bu hali konuşma dönemine kadar devam eder. Sonra ebeveyni onu Hristiyan, Yahudi, Mecusi veya müşrik yapar. Eğer anne baba Müslüman iseler çocukta Müslüman olur…”

Hadis-i Şerif

Çocukların bizleri model aldığını unutmadan, kullandığımız kelimelere dikkat ederek, her halimizle ona bir şeyler öğrettiğimizi eğer ki bizler unutmazsak zaten bir çok şeyi vermiş olacağız.

Çekmeköy Kreş

“Ey îman edenler! Kendinizi ve âilenizi, yakıtı taş ve insanlar olan ateşten koruyun...”

Yunus Emre Anaokulu olarak bizler, akademik eğitimin temelini atarken, insanın özünü oluşturan manevi değerlerin de çocuklara kazandırılması gerektiğinin kanaatindeyiz.

Toprağa hangi  tohumu ekerseniz onun ürününü alırsınız , çocuklarda öyle. Zihinlerine akademi tohumlarını ekerken, ruhlarını da maneviyat iklimi ile sulamalıyız ki ileride topluma üretken, çalışkan ve başarılı insanlar kazandırırken, hoşgörü ve ahlak yönünden de zengin adil ve yardımsever bir insan olarak hizmet yapabilsin. 3-6 yaş evresi şuuraltı denilen periyoda tekabül etmektedir. Bu dönemde çocuk iyi, kötü, doğru, yanlış ayrımı yapamadığı gibi, dengesiz, isyankar, sınırsız istek ve ‘ ben’ odaklı hareket etmektedir. Bu dönemde baskı ve zorla verilmeye çalışılacak dini eğitim çocukta ön yargı gelişmesine neden olduğu gibi ileride bunalım yada içinden çıkamayacağı buhranlara kadar sürüklenebilmektedir.

Maneviyat açısından cevapsız bırakılan her sorular, ilgisiz kalınan her değerler onların ilerideki karakter ve kişilik yapılarında olumsuzluklar olarak karşımıza çıktığı gibi, ehli sünnet yolundan ayrılan, islamı gerektiği gibi yaşayamayan bireyler olarak yaşamalarına neden olacaktır.

Bizlerde Çekmeköy Kreş eğitim planımız içerisine dahil ettiğimiz Seçmeli Ders etkinliğimiz ile bu boşluğu doldurmayı hedefliyor,  dini bilgiler ve Kur’an-ı Kerim ışığında çocuklarımıza islami eğitimler veriyoruz.

Tamamen talepler doğrultusunda eğitim programımıza dahil ettiğimiz bu dersimizde çocuklara, Allah sevgisi, Peygamber Efendimizin hayatı ve sünnetleri, basit dualar, sureler, hadisler, ilahiler, dini hikaye ve masallar, islamın ve imanın şartları, cüz ve Kur’an-ı Kerim eğitimi verilmektedir.

Çocukları sıkmadan, onların anlayacağı basitlik ve seviyede, oyun ve eğlence odaklı kazandırdığımız bu eğitimlerimiz, alanında uzman eğitmenler eşliğinde ve rehberlik servisi gözetiminde verilmektedir.

Öğrenimini tamamlayan çocuklarımıza aile katılımlı mini partiler ve sürpriz hediye aktiviteleri düzenleyerek, başarılarını kutluyor, böylelikle eğitime ve öğretime daha şevkle katılmalarının önünü açıyoruz. YECVA (Yunus Emre Cami Vakfı) bünyesinde, cami eğitimini esas alarak hayata geçirdiğimiz okul öncesi eğitimi en uygun ve ulaşılabilir Çekmeköy Kreş Fiyatları ile de her çocuğa ulaşabilmeyi amaçlıyoruz.