Ön Kayıt Formu
Veli Eğitimleri

Veli Eğitimlerimiz

Eğitim, insanın hayatı boyunca kazandığı olgular bütünüdür. Çocukluktan başlayarak, yaşam boyu devam eden bu süreç, bilgi, beceri ve kişilik gelişimlerinde önemli bir yer tuttuğu gibi toplumla uyum içerisinde yaşama,  kurallara riayet etme, saygılı olma, çevresindeki insanlara karşı yararlı ve anlayışlı olma, hizmet verebilme, hayatını idame ettirecek kazanç elde etme gibi daha pek çok kazanımları da beraberinde getirmektedir.

Eğitim, bireysel olarak başlar fakat evrensel devam eder. Tıpkı bir mumun, ışığı kendinde olmasına rağmen çevresini de aydınlatması gibi. İşte geleceğin bilinçli ve sağlıklı bireylerini yetiştirebilmek için yalnızca eğitim yuvalarının bu işi üstlenmesi yeterli değildir. Aile, çevre hatta toplumda bu eğitimlere katılmalı yada farkındalık oluşturulmalıdır ki bu örüntü devam edebilsin. Ebeveynlerin eğitim hayatına atılan çocuklardan beklentilerinin en başında haklı olarak ‘başarı’ gelmektedir. Fakat unutulmamalıdır ki çocuğu geleceğe hazırlarken en önemli düsturumuz öncelikle’ doğru insan olma’ kavramını onlara empoze etmek olmalıdır. Çünkü doğru insan; dini ve milli değerlerine saygı gösteren, erdemli, sorumluluklarını yerine getiren, nerede ne yapması gerektiğini bilen, başarı odaklı yaşayan bireyler olacaktır zaten. Bu sebeple okul öncesi eğitimde akademik destekle birlikte daha çok ahlaki kazanımlar verilmeye çalışmakta, bu doğrultuda veli ile işbirliği yapılmaktadır.

Çekmeköy Kreş olarak bizlerde, eğitimin çemberinin genişletilmesi gerektiğine inanıyor, çocukla birlikte ebeveynlerinde desteklenmesi için ‘ Veli Eğitimleri’ programına müfredatımızda yer veriyoruz. Anne öğrenirse dünya öğrenir kanati ile ebeveynlere çocuğun eğitim sürecinde yardımcı olacak rehberliği sağlıyor, birlikte yol almanın çocuk üzerindeki kalıcı etkilerini gün yüzüne çıkarmayı hedefliyoruz. Bilinçli bir ebeveynin yetiştireceği çocuk, özgüveni yüksek, ahlaklı, hoşgörülü, çalışkan ve uyumlu olacaktır.  Ebeveynleri çocuk eğitiminde bilinçlendirmek amaçlı; çocuk psikolojisini anlama, dini ve ahlaki değerlerin kazandırılma yöntemleri, disiplin, okula ve kurallara uyum, ödev alışkanlığının kazandırılması, öz bakım becerilerinde izlenmesi gereken yollar, çocukla iletişim kurma teknikleri, doğru davranış kazandırma yöntemleri,  kriz anında sergilenmesi gereken tavırlar, ödül ve ceza gibi daha pek konuyu ele alarak, veli eğitimlerimizde çocukların bireysel ve toplumsal gelişimlerindeki yolculuklarına önderlik ediyoruz