Ön Kayıt Formu
Akademik Eğitim

Akademik Eğitim

Bizler ‘’Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz’’ diyen bir peygamberin (s.a.v) ümmetiyiz.

Çocukların toplumda yerini almaları için gerekli bilgi ve becerilerin, bir rehber yardımı ile edindirilmesi anlamına gelen eğitim, okul öncesi dönemde aynı zamanda kişiliğinin şekillendirildiği, olumlu tutum ve davranışların da kazandırıldığı bir eğitim sistemidir.

 Ümraniye Anaokulu olarak bizler de eğitimin yaşı, dili, ırkı olmadığını düşünüyor, okul öncesi eğitim programımızla çocukları geleceğe hazırlıyoruz.  Onları akademik olarak desteklerken aynı zamanda değerler eğitimlerini de hayatlarına kazandırarak, geleceğin başarılı ve ahlaklı bireylerini toplumda var etmeyi  amaçlıyoruz. Zihinsel, fiziksel, sosyal ve ruhsal olarak gelişimlerine katkı sağlayacak faaliyetlerimiz, oyun odaklı olup,  ince motor ve kaba motor gelişimlerini destekleyecek niteliktedir.

 • Akıl ve zeka oyunları
 • Sanatsal etkinlikler
 • Yabancı dil
 • Okuma ve yazmaya hazırlık çalışmaları
 • Değerler eğitimi
 • Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler eğitimi
 • Proje üretme ve gerçekleştirme
 • Düşünme ve keşfetme becerileri
 • Deney
 • Oyun ile öğrenme
 • Müzik ve spor
 • Kulüp ve aile katılımlı çalışmalar akademik programlarımız dahilinde yer almaktadır.

3-6 yaş dönemi çocuğun algı ve kavrama yeteneklerinin en aktif olduğu süreçtir. Bu sebeple gerek temel eğitimde, gerekse sosyal hayatta ihtiyaç duyacakları bilgi, beceri ve karakter temellerini yaşa uygun akademik çalışmalarla atıyor, konsantrasyon, dikkat, dil ve iletişim  kanallarının güçlenmesine zemin hazırlıyoruz. Uzman eğitmenlerimizin önderliğinde, uygun materyallerin desteği ile verdiğimiz akıl ve zeka oyunları, çocuklarda düşünme, keşfetme, üretme ve özgüvenlerini desteklediği gibi matematiksel zekalarının da gelişmesine katkı sağlamaktadır. Birlikte yapılan grup etkinlikleri ile paylaşımcı, işbirlikçi ve yardım severliği de benimseyerek öğrenen çocuklar,  bu sayede toplumla uyum içerisinde yer almada daha başarılı ve  örnek davranışlar sergilemeye başlamaktadır. Yapılan araştırmalarda oyun odaklı verilen eğitimin, görsel ve işitsel eğitime oranla daha kalıcı ve başarılı olduğu saptanmıştır. Bu sebeple her çocuğun okul öncesi eğitimden faydalanması gerektiğini savunuyor, ulaşılabilir en uygun Çekmeköy Anaokul Fiyatları ile tüm çocukları kucaklamaya hazırlanıyoruz